Pengenalan

Sinar Untuk Malaysia merupakan sebuah inisiatif oleh SINAR HARIAN untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang bergabung dalam sebuah harapan baru untuk Negara. Kempen ini membentuk sinergi rakyat Malaysia untuk bersolidariti di atas kapasiti masing-masing demi mempertingkatkan SISTEM NILAI di dalam tadbir urus Negara. Ikhtiar ini dilaksanakan atas tanggungjawab memulihkan semula kereputan sistem nilai, integriti dan bad governance dalam negara ketika ini.
#NilaiMoralKarakterBangsa

#RasuahBusters

Kempen #RasuahBusters adalah gelombang gerakan oleh rakyat demi rakyat untuk menghapuskan budaya memberi/menerima rasuah serta sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa di dalam ekosistem di Negara ini. Ia bertujuan membersihkan sistem nilai yang telah korup yang berlaku di segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaun dan agama. #RasuahBuster membentuk kebangkitan rakyat agar menentang najis rasuah yang telah menjadi pandemik dan merosakkan rakyat dan Negara Malaysia. Kempen #RasuahBusters menekankan nilai-nilai integriti yang melahirkan moral dan karakter bangsa yang bertamadun dan berjaya. Inilah sebuah gerakan dari rakyat demi rakyat.