• Saya mengakui semua butiran peribadi yang diberikan adalah benar.
  • Saya telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan.
  • Saya telah membaca Notis Perlindungan Data Peribadi Sinar Harian dan saya bersetuju dan membenarkan Sinar Harian menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan-tujuan yang di nyatakan di dalam Notis Perlindungan Data Peribadi tersebut.
  • Saya mengakui karya Dear PMX yang dihantar adalah hasil pendapat saya sendiri dan bukan plagiat.